Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας ενημερώνει τα μέλη της για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους .

 

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών έως 100 δόσεις με μειωμένες προσαυξήσεις ανάλογα τις δόσεις,έως και μηδενικές προσαυξήσεις σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής.

 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα με την εξόφληση μέρους της ρυθμιζόμενης οφειλής: α)άρσης της δέσμευσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. και β)δυνατότητα άρσης κατάσχεσης στα χέρια τρίτων (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών).

 

Η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να γίνει έως τις 30/11/2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ταμείου του Δήμου ή στο τηλ. 2513 500241

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                              

Παναγιωτίδης Ιωάννης