Προκειμένου να συνταχθεί  ο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 1999, κλάσεως 2020, θα πρέπει όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό να δηλώσουν μέχρι 24-03-2015 στο Δήμο Δράμας  στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις ή να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ.: 2521350617 ή  2521350690.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 1ης Ιουλίου και Βερμίου

Ταχ. Κώδικας: 66 100 ΔΡΑΜΑ

Πληρ: Μπότζα Μαρία

Τηλ. : 2521 3 50617

FAX: 2521 026 26 5