Συνεχίζονται και οξύνονται τα προβλήματα στη λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα Καβάλας. Η υποχρηματοδότηση του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικότερα, από τον κρατικό προϋπολογισμό, που έχει ακολουθηθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις και συνεχίζει και η σημερινή συγκυ­βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, οδηγεί ουσιαστικά στην οριστική κατάργηση της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας. Γεγονός που θα στερήσει από την περιοχή του τομέα ευθύνης της (που περιλαμβάνει εκτός των λιμανιών και εγκαταστάσεις άντλησης – αποθήκευσης πετρελαίου, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις), τη στοιχειώδη πυρασφάλεια που απαιτείται.

Ήδη από το 2013 η Υπηρεσία δεν διαθέτει κατασβεστικό μέσο (πυροσβεστικό πλοιάριο), μάλιστα για το θέμα αυτό το Κόμμα μας έχει πραγματοποιήσει σχετική ερώτηση στη Βουλή (αρ. πρωτ. 2103/22.12.2015). Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στην παραπάνω ερώτηση ότι «μετά την  παραχώρηση, από μέρους του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε., του προβλεπόμενου στεγασμένου χώρου στο λιμάνι της Καβάλας, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος θα προβεί άμεσα στη μετακίνηση – διάθεση πυροσβεστικού πλοιαρίου», ενώ συμπλήρωνε και ότι «εξετάζεται η περαιτέρω ενίσχυση της προρρηθείσας Υπηρεσίας με νεότευκτο πυροσβεστικό πλοίο, για το οποίο έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές προδιαγραφές και βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση», τίποτα δεν υλοποιήθηκε.

Παράλληλα η Υπηρεσία έχει αποψιλωθεί από προσωπικό. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι με την υπ. αριθμ. 34176Φ 201.1/28-5-2016 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μετατίθενται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένα Καβάλας, 3 Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών (πλοηγοί κυβερνήτες), ενώ λίγες μέρες νωρίτερα μετακινήθηκαν και 2 υπαξιωματικοί - πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών, στην κεντρική Π.Υ. Καβάλας.

Οι υπάλληλοι αυτοί ήταν και οι τελευταίοι που είχαν απομείνει στην Υπηρεσία (πλην ενός Αξιωματικού Ειδικών Υπηρεσιών που εκτελεί υπηρεσία γραφείου), καθώς ήδη από τον Δεκέμβρη του 2015 είχαν μετατεθεί 4 Αξιωματικοί και 1 Υπαξιωματικός Ειδικών Υπηρεσιών και ακολούθησε ο μηδενισμός των οργανικών της θέσεων με την Απόφαση του Αρχηγείου Π.Σ. για την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού για το έτος 2016.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στην σχετική ερώτηση του Κόμματος μας το Υπουργείο απαντούσε ότι: «καταβάλλεται προσπάθεια για την ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών του, μεταξύ των οποίων και η εν λόγω Πυροσβεστική Υπηρεσία, με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνονται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και απαιτήσεις».

Η υποβάθμιση της Υπηρεσίας είναι τέτοια που υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι πρόκειται ή να ανασταλεί η λειτουργία της ή και να καταργηθεί.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:

·      Την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα Καβάλας τόσο με την πλήρη στελέχωση της με μόνιμο προσωπικό όσο και με εξοπλισμό και υποδομές.

·      Να εξασφαλιστεί άμεσα η παρουσία πυροσβεστικού πλοιαρίου στο Λιμένα Καβάλας.

 

Οι βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής

 

Γιάννης Δελής