Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της πολιτικής της, για διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, διοργανώνει την «2η Θρακο-Mακεδονική “SYNERGIA” Προώθησης Τοπικών Προϊόντων», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο THRAKI PALAS  στην Αλεξανδρούπολη.

 

Η εκδήλωση έχει ως στόχο, τη σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής και ειδικότερα τη συνέργεια (SYNERGIA) των παραγωγών του διατροφικού τομέα, των μεταποιημένων προϊόντων, με τον τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστίαση, αναψυχή), ώστε να αναδειχθούν τα τοπικά  προϊόντα, οι ιδιαίτερες γεύσεις και να εμφανίζονται διακριτά στην επαγγελματική κουζίνα της περιοχής, κατά  την τουριστική περίοδο κι όχι μόνο.

 

Επιδίωξη  επίσης είναι να γνωριστούν μεταξύ τους οι παραγωγικοί τομείς, τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, να κερδίσουν αθροιστικά, να συνδιαμορφώσουν, αλλά και να γίνουν πρεσβευτές της Θρακο-Μακεδονικής Κουζίνας με Πολίτικα στοιχεία, μέσω των φιλοξενούμενων επισκεπτών.

 

Επιπρόσθετος στόχος είναι η πραγματική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, των εξαίρετων τοπικών προϊόντων, των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων (τροφίμων και ποτών κυρίως), για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και η εισροή πόρων.

 

Στην 2ηSYNERGIAοργανώνονται τρείς παράλληλες εκδηλώσεις, η «παρουσίαση - έκθεση» τοπικά παραγόμενων προϊόντων (όχι εμπορευόμενων ή αντιπροσωπευόμενων), η ημερίδα ανταλλαγής απόψεων, θεμελίωσης της ενδοπεριφερειακής επαγγελματικής συνεργασίας και προαγωγής δικτυώσεων όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Παράλληλα διοργανώνεται και η Παρουσίαση της Θρακο - Μακεδονικής Κουζίνας, με Πολίτικα στοιχεία.

 

Ακόμη κατά τη διάρκεια των παραπάνω εκδηλώσεων θα υπάρχει η δυνατότητα για Business – to - Business (B2B) συναντήσεις των παραγωγών με τους υπεύθυνους αγορών των ξενοδοχείων, τους υπεύθυνους μεγάλων μονάδων εστίασης, και των δικτύων διανομής των supermarket.

 

Στην προσπάθεια αυτή σας καλούμε όλους να σταθείτε αρωγοί, συνδιοργανωτές και κοινωνοί του εγχειρήματος, ώστε η SYNERGIAνα δημιουργήσει το περιβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο όλοι θα είμαστε συμμέτοχοι της Ενδοπεριφερειακής προώθησης τοπικών προϊόντων επ' ωφελεία της ανάπτυξης του τόπου μας.

 

Σημειώνεται ότι το 2017, η 3η “SYNERGIA” θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, όπου ήταν προγραμματισμένη για 9/4/2016, πλην όμως αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας (μη αποκατάσταση το χώρου έως σήμερα).