Θωμάς Παπαλάσκαρης, Καβαλιώτης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540, ο οποίος κατέχει δύο μεταπτυχιακά με «Άριστα», το πρώτο από το «ΤΕ.Ι.-Α.Μ.Θ.» («Δ.Π.Μ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Μεσόγειο»), στο οποίο και διακρίθηκε με την απονομή του τίτλου της εκπόνησης της πιο ενδιαφέρουσας και πρωτότυπης μεταπτυχιακής διατριβής του πρώτου ακαδημαϊκού έτους του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος και το δεύτερο από το «Δ.Π.Θ.» («Υδραυλική Μηχανική»), και, επί του παρόντος, εκπονεί διδακτορική διατριβή σχετική με την μεταφορά φερτών υλών από ποταμούς στον «Τομέα Υδραυλικών Έργων» του «Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» της «Πολυτεχνικής Σχολής» του «Δ.Π.Θ.», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Βλάση Χρυσάνθου, στο εν λόγω ίδρυμα.

 

Τον Σεπτέμβρη του 2015 παρουσίασε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «14ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 2015 Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» επιστημονική εργασία η οποία ανέδειξε τον «Ποταμό Ζυγάκτη» Λυδίας, Φιλίππων, Καβάλας, ως τον μοναδικό μέχρι σήμερα Ελληνικό ποταμό, σε παγκόσμιο επίπεδο, του οποίου η μεταφορά φερτών υλών της χαλικώδους κοίτης του, έχει διερευνηθεί με σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού στερεομεταφοράς φορτίου χαλικώδους κοίτης ποταμών.

 

Τρεις σημαντικές επιστημονικές εργασίες

Έχει κάνει τρεις επιστημονικές εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές προς παρουσίαση από το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρου Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων προς μία Βιώσιμη Ανάπτυξη» που θα διεξαχθεί στα Χανιά της Κρήτης, μεταξύ 1-4 Ιούνη 2016 και αφορούν, διαδοχικά:

--η πρώτη την διερεύνηση της μεταφοράς φερτών υλών στον Ποταμό Νέστο,

--η δεύτερη την μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων της Καβάλας με τεχνικές «Monte-Carlo» που χρησιμοποιούνται και στην πυρηνική φυσική, «πιθανότητες υπό όρους» και «μοντέλα αποκεκρυμμένων αλυσίδων Markov» και τέλος,

--η τρίτη την μοντελοποίηση των παρελθόντων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων της Καβάλας και μελλοντική πρόβλεψη αυτών με την μέθοδο των «εποχικών αυτοπαλινδρούμενων κινητών μέσων όρων».

 

Οι δύο τελευταίες, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του «Τμήματος Μηχανολόγων», του «ΤΕ.Ι.-Α.Μ.Θ.» κ. Θεολόγο Παναγιωτίδη (“MSc. Υδραυλική Μηχανική Δ.Π.Θ.”), υπεύθυνου του «Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών», εντάσσονται στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου των «Στοχαστικών Ομοιωμάτων στην Υδρολογία», ενώ επιπλέον, η τελευταία αποτελεί συνέχεια του έργου που άφησε πίσω του ο τέως Καθηγητής του «ΤΕ.Ι.-Α.Μ.Θ.» κ. Θεόδωρος Τριβέλλας, οποίος δυστυχώς, απεβίωσε προλαβαίνοντας ωστόσο να επιβλέψει, σε συνεργασία με τον τότε Διευθυντή του «Δ.Π.Μ.Σ. Υδραυλική Μηχανική» του «Δ.Π.Θ.» Καθηγητή κ. Βλάση Χρυσάνθου, δύο μεταπτυχιακές διατριβές από φοιτητές του εν λόγω «Δ.Π.Μ.Σ. Υδραυλική Μηχανική».

 

Χωρίς απαντήσεις τα αιτήματα χρηματοδότησης 

Ζήτησε την οικονομική στήριξη (με σημερινά δεδομένα ανέρχεται στο ύψος περίπου των 1.580€), με επίσημες αιτήσεις, από διάφορους θεσμικούς φορείς της Καβάλας («ΤΕ.Ι.-Α.Μ.Θ.», «Δήμος Καβάλας», «Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.») αλλά οι απαντήσεις που έλαβε ήταν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αρνητικές, ενώ γνωστοποίησε το αίτημά του διά μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στους βουλευτές του Νομού Καβάλας, πλην του κ. Μορφίδη για τον οποίο δεν βρήκε διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, αλλά δεν έλαβε απάντηση πλην του κ. Παπαφιλίππου ο οποίος του γνωστοποίησε ότι προσπαθεί να βρει κάποιο τρόπο για να τον ενισχύσει, αλλά και προφορικά στον Θεματικό Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης & Αντιμετώπισης Κουνουπιών  «Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.», ο οποίος συμμετέχει ενεργά ως συν-συγγραφέας στην δεύτερη από τις προαναφερθείσες επιστημονική δημοσίευση, και ο οποίος του γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει κωδικός διά μέσου του οποίου θα μπορούσε να δικαιολογηθεί τέτοιου είδους δαπάνη και για τον λόγο αυτό τον στήριξε οικονομικά από ίδιους πόρους με το χρηματικό ποσόν των 200€.

 

Δείτε τα σχετικά βίντεο