ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2015-16

 

 

Κυριακή 20-12-2015:

Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

 

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσουπόλεως

 

 

 

Πέμπτη 24-12-2015:

Παραμονή τῶν Χριστουγέννων

 

Ὄρθρος, Μ. Ὧραι, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου. (Ἔναρξις 5:00 π.μ.).

 

 

 

Παρασκευή 25-12-2015:

 Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία (ἔναρξις 5:00 π.μ.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν ἱ. Μη-τροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.

 

Εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἀποστ. Παύλου Καβάλας θά τελεσθῇ Δευτέρα (Β΄) Θεία Λειτουργία (ἔναρξις 9:00 π.μ.).

 

 

 

Κυριακή 27-12-2015:

Μετά τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

 

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κρηνίδων

 

 

 

Παρασκευή 1-1-2016:

Ἡ κατά σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν Καθεδρικόν ἱ. Ν. Ἀποστ. Παύλου Καβάλας καί θά προστῇ τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τῷ νέῳ ἔτει (ἔναρξις 7:30 π.μ.).

 

 

 

Κυριακή 3-1-2016:

Πρὸ τῶν Φώτων

 

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κεραμωτῆς

 

 

 

Τρίτη 5-1-2016:

Παραμονή τῶν Φώτων

 

Ὄρθρος, Μεγ. Ὧραι, Ἑσπερινός, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου & ὁ Ἁγιασμός. (Ἔναρξις 5:00 π.μ.)

 

 

 

Τετάρτη 6-1-2016:

Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία & ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ (ἔναρξις 7:00 π.μ.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Καβάλας. Θά ἐπακολουθήσῃ ἡ μετάβασις διὰ τὴν Κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ πομπή θά ἐκκινήσῃ ἀπό τὸν ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου. Ὥρα ἐκκινήσεως τῆς πομπῆς 11:00 π.μ. Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων εἰς τὸν ἔμπροσθεν τοῦ Τελωνείου χῶρον.

 

 

 

Πέμπτη 7-1-2016:

Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας (ἔναρξις 7.30 π.μ.).