Στη Νέα Καρβάλη πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδήλωση του έργου Mare Nostrum, με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων τοπικών συλλόγων και αιρετών από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της προέδρου της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ Αναστασίας Ιωσηφίδου και του περιφερειακού συμβούλου Αλέξανδρου Ιωσηφίδη.

Η εκδήλωση είχε στόχο την παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο θ’ αποτελέσει το βασικό εργαλείο του Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΠΟΔΠΖ) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Mare Nostrum.

 

Η επιλογή της Νέας Καρβάλης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η παράκτια ζώνη της καλύπτει μία περιοχή σχετικά υποβαθμισμένη, όπου το μείγμα δραστηριοτήτων και προβλημάτων μπορεί να αποτελέσει το πεδίο εντοπισμού ευκαιριών περιβαλλοντικής αποκατάστασης και οικονομικής ανάπτυξης.

Μέσα από την λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την ΟΔΠΖ ο Δήμος Καβάλας επιδιώκει  οποιοδήποτε σχέδιο για την Παράκτια ζώνη από οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης να γίνεται άμεσα γνωστό στο τοπικό πληθυσμό και τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη συμμετοχή τους σε μία διαφανή διαδικασία λήψης απόφασης, δίνοντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα άμεσης καταγραφής των όποιων αντιδράσεων και της υποβολής βελτιωτικών προτάσεων.

 

Το ΠΟΔΠΖ αποτελεί την πρώτη πιλοτική δομή που δημιουργείται σε ολόκληρη την Μεσόγειο για την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο του Μεσογειακού Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΖ που συνυπέγραψαν το 2008 το σύνολο των Μεσογειακών χωρών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ο αναπληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, Γιώργος Συλαίος, το Παρατηρητήριο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά καθώς η δομή του στηρίζεται στο τετράπτυχο «μαθαίνω, παρακολουθώ, συμμετέχω, προτείνω» ώστε ο πολίτης να έχει την δυνατότητα τεκμηριωμένης πληροφόρησης για το σύνολο των δραστηριοτήτων και έργων που αφορούν στο παραλιακό μέτωπο. Ταυτόχρονα, μπορεί να δώσει ώθηση στην πόλη μας ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της ως πόλο αειφόρου ανάπτυξης και πολύ-επίπεδης  συνεργασίας.

 

Η ορθή λειτουργία του Παρατηρητηρίου, συμφώνησε ο Κώστας Λαλένης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα καλύψει ένα πραγματικό κενό που εντοπίζεται σε όλη την Μεσόγειο, αυτό της συμμετοχής του κοινού, στην προστασία της παράκτιας ζώνης.

 

Το μεγάλο στοίχημα για το ΠΟΔΠΖ, πρόσθεσε ο εντεταλμένος σύμβουλος  ευρωπαϊκών προγραμμάτων της δημάρχου Καβάλας, Δημοσθένης Τουλκίδης, είναι να το μάθει ο κόσμος ώστε να γίνει εργαλείο για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Καρβάλης Νίκος Γκίκας, τόνισε ότι για πρώτη φορά ασχολείται μία μεγάλη διευρωπαϊκή πρωτοβουλία με τη Νέα Καρβάλη και μάλιστα υιοθετώντας μία θετική προσέγγιση, πράγμα που τονίζει την δέσμευση της Διοίκησης για ισόρροπη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

 

Η ταυτότητα του Mare Nostrum

Πρωταρχικός στόχος του έργου Mare Nostrum είναι να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησης της πολιτικής που αναφέρεται στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των πολιτικών της παράκτιας ζώνης στις ευρύτερες κοινωνικό-οικονομικές και χωροταξικές πολιτικές. Επικεφαλής εταίρος είναι το Πανεπιστήμιο Technion (Ισραήλ). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από συνολικά 11 Εταίρους από Ισραήλ, Ισπανία, Ιορδανία, Μάλτα και Ελλάδα(Δήμος Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Δήμος Καβάλας).Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 4.319.529 € και χρηματοδοτείται κατά 90% από το Πρόγραμμα Λεκάνη της Μεσογείου και κατά 10% από Εθνικούς Πόρους, προβλέπεται δε να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015.