Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για την κάλυψη τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β` για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

 

Συγκεκριμένα:

 

ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β` 1 ΘΕΣΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ –

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β` 1 ΘΕΣΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ –

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β` 1 ΘΕΣΗ