Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας σε ανακοίνωση της αναφέρει πως έχουν αρχίσει οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και των προνηπίων/νηπίων που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

 

“Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και των προνηπίων/νηπίων που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

 

3. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2019.

 

4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Α ́ τάξη θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως καθορίζεται και ανακοινώνεται από τις Σχολικές Μονάδες στους πίνακες ανακοινώσεων ή στις ιστοσελίδες τους.

 

5. Οι αιτήσεις για την εγγραφή προνηπίων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/, στα Νηπιαγωγεία βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες να αναζητηθούν από τους πίνακες ανακοινώσεων και τις ιστοσελίδες των Σχολικών Μονάδων.

 

6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε για τις εγγραφές στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Για την Α ́ τάξη: Οδηγίες

Για τα προνήπια: Οδηγίες