Η ΔΕΥΑΚ προχώρησε στη δημιουργία νέου δικτύου ύδρευσης και στην αντικατάσταση σχαρών ομβρίων υδάτων, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, στον Αμυγδαλεώνα, τον Σταυρό, το Πολύστυλο και το Κρυονέρι.

 

Ανακοίνωση Δήμου Καβάλας:

 

“Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ προχώρησαν την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών στην πόλη της Καβάλας και στη Δημοτική Κοινότητα Φιλίππων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, φρόντισαν για τη δημιουργία νέου δικτύου ύδρευσης και την αντικατάσταση σχαρών ομβρίων υδάτων, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, στον Αμυγδαλεώνα, τον Σταυρό, το Πολύστυλο και το Κρυονέρι.”