Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας αποφάσισε να συμμετάσχει στον καθαρισμό της ακτής της Ραψάνης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εξορμήσεων καθαρισμού των ακτών του Δήμου Καβάλας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Η ώρα συνάντησης έχει ορισθεί στις 08.15 το πρωί και θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία 48 παιδιά και 3 συνοδοί.

Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής θα συνδράμει την προσπάθεια αυτή με την παροχή των απαραίτητων υλικών (γάντια, σακούλες κλπ).