Οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Καβάλας, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

 

 

Τις τελευταίες ημέρες καθαρίστηκαν από χώματα, φύλλα και άλλες φερτές ύλες τα φρεάτια στην περιοχή του Παληού.

 

 

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται ανά διαστήματα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων και να αποφευχθούν διάφορα προβλήματα σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

 

(δελτίο Τύπου)