Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, και ο εκπρόσωπος της «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Βασίλειος Ευφροσυνίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου, Απόστολου Μουμτσάκη, το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2022, υπέγραψαν την Σύμβαση για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας», προϋπολογισμού 882.839,37 ευρώ (με ΦΠΑ).

 

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπει την κατασκευή του κτηρίου, που θα χρησιμεύσει ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Αγρόκτημα Ζυγού.

 

Το έργο θα καλύπτει τον κύκλο υπηρεσιών της περισυλλογής, της περίθαλψης, της στέγασης και της επανένταξης αδέσποτων.

 

Το γήπεδο, όπου θα κατασκευαστεί βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, επιφάνειας 11,2 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τον ανάδοχο, οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως.

 

Το καταφύγιο στο αγρόκτημα του Ζυγού θα διαθέτει:

 

▪️Κτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει Γραφείο Διοίκησης και διαχείρισης

 

▪️αίθουσα προσωπικού

 

▪️αποθήκη τροφών και υλικού

 

▪️αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών

 

▪️αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων

 

▪️αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών

 

▪️αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων

 

▪️προαύλιο ασκήσεως κυνών

 

▪️εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίων

 

Η εγκατάσταση θα έχει δυναμική φιλοξενίας μέχρι σαράντα [40] σκυλιών.

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου: 10 μήνες

 

Δήλωση του Απόστολου Μουμτσάκη:

 

“Από την ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου μεριμνήσαμε ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες στο παλιό κυνοκομείο. Σήμερα, πέρα από την Σύμβαση που υπογράφηκε για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κυνοκομείο, πληροφορηθήκαμε ότι το αίτημά μας για ένα σύγχρονο όχημα περισυλλογής αδέσποτων ζώων έγινε δεκτό».