Σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας Καβάλας για την πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις.

 

Συγκλήθηκε την Παρασκευή 11-11-2022 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας με θέματα:

 

« Πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023».

 

« Πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023».

 

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αλέξης Πολίτης, παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Θάσου Ευστράτιος Πυρήνας, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Καβάλας Κυριάκος Σταυρίδης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Νέστου Αλέξανδρος Πουταχίδης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Παγγαίου Αθανάσιος Νέζας ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας της ΠΑΜΘ Κων/νος Χουβαρδάς, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολ. Προστασίας της ΑΔΜΘ Στυλιανός Ταμβακίδης καθώς επίσης και φορείς της ΠΕ Καβάλας που προσκλήθηκαν.

 

Σχετικά με το θέμα των πλημμυρών-χιονοπτώσεων και παγετού, αναφέρθηκαν οι αρμοδιότητες καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο κάθε φορέας για να είναι σε ετοιμότητα την προσεχή χειμερινή περίοδο 2022-2023, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσεων εξαιτίας της εκδήλωσης φαινομένων του θέματος.

 

Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού των Υπηρεσιών.

 

Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.