Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου στο πλαίσιο του προγράμματος Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση  παρουσιάστηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με θέμα «Τουρισμός και Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποιήθηκε στο Καλογερικό του Λιμένα.

 

Το συνέδριο ήταν μια συνδιοργάνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΑΣΟΣ», στην οποία η Ένωση συμμετέχει ως εταίρος για την υλοποίηση του σχεδίου «Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Θάσο» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στόχος της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμα επιχειρηματικότητας είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην τοπική αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

 

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται απευθείας από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.topsa-thassos.eu/site/,από την βασική ιστοσελίδα του προγράμματος ΤΟΠΣΑ www.topsa-thassos.eu, αλλά και από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου http://www.thassos-hotels.com.

 

Σύζευξη Προσφοράς και ζήτησης Εργασίας

Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας επιτυγχάνεται μέσω της ειδικής, καινοτόμου πλατφόρμας άμεσης καταχώρησης βιογραφικών σημειωμάτων και αναζήτησης αναρτημένων αγγελιών εργασίας από αναζητούντες εργασία/ανέργους, αλλά και άμεσης καταχώρησης αγγελιών εργασίας και αναζήτησης αναρτημένων βιογραφικών σημειωμάτων από εργοδότες/ επιχειρηματίες.

 

Αναλυτικότερα,

οι εργοδότες/επιχειρηματίες:

1.Καταχωρούν τα στοιχεία της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων τους (όνομα, τομέας/κατηγορία δραστηριοτήτων), στοιχεία επικοινωνίας αλλά και ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συμπληρώσουν επιπλέον πληροφορίες για την εταιρεία τους).

2.Μπορούν να καταχωρήσουν νέες αγγελίες με διάφορα πεδία, έτσι ώστε να γίνεται ευκολότερη η αναζήτηση από τους αναζητούντες εργασία (στοχευμένη αγγελία). Για παράδειγμα, τμήμα εταιρείας, κατηγορία, υποκατηγορία, φύλο, ηλικία, μισθός, βάρδια, εκπαίδευση, τίτλος πτυχίου, προϋπηρεσία, αριθμός θέσεων, διάρκεια απασχόλησης, επίπεδο καριέρας, άδεια εργασίας, απαιτούμενα ταξίδια, αλλά και δυνατότητα αναλυτικής περιγραφής θέσης, προτιμώμενων προσόντων, απαιτήσεων και συμφωνίας).

3.Μπορεί να αναζητήσει κάποιο από τα είδη καταχωρημένα βιογραφικά σημειώματα ανέργων με κριτήρια όπως το επάγγελμά, η εθνικότητα, το φύλο, η διαθεσιμότητα, κατηγορίες-υποκατηγορίες εξειδίκευσης, ωράριο, μισθός, βαθμίδα εκπαίδευσης, προϋπηρεσία αλλά και περιοχή.

4.Μπορεί να κάνει ευρύτερη αναζήτηση βιογραφικών σημειωμάτων μέσα από την επιλογή αναζήτηση βάση κατηγορίας (τομέα εργασίας στον οποίο υπάγεται η εργασιακή πρόθεση αλλά και η εξειδίκευση του έκαστου  ανέργου που καταχώρησε το βιογραφικό του σημείωμα στην παρούσα ηλεκτρονική  πλατφόρμα επιχειρηματικότητας.

5.Οι εργοδότες/επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να εμφανίσουν/επεξεργαστούν ή και να διαγράψουν μία ή και το σύνολο των αγγελιών που έχουν αναρτήσει.

6.Οι εργοδότες/επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να εμφανίσουν/επεξεργαστούν ή και να διαγράψουν μία ή και το σύνολο των εταιρειών που έχουν αναρτήσει.

 

οι άνεργοι/αναζητούντες εργασία:

1.Έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν με κάθε λεπτομέρεια το τμήμα της φόρμας καταχώρησης βιογραφικού εφόσον αποτελείται από 8 διαφορετικές καρτέλες (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, εκπαίδευση, εργοδότες, προσόντα, κειμενογράφος βιογραφικού, συστάσεις και γλώσσες), ή/και να αναρτήσει φωτογραφία του/της αλλά και βιογραφικό σημείωμα σε μορφή , , , , και .

2.Προσθήκη συνοδευτικών επιστολών ( ) μέσω της ανάλογης φόρμας.

3.Μπορούν να κάνουν στοχευμένη αναζήτηση των αναρτημένων αγγελιών εργασίας βάσει κριτηρίων όπως τον τίτλο της αγγελίας, κατηγορίες και υποκατηγορίες τύπου εργασίας, μισθός, βάρδια, διάρκεια περιόδου απασχόλησης, εταιρεία, πόλη ή ακόμα και βάσει χάρτη και συντεταγμένων.

4.Μπορούν να κάνουν μαζική αναζήτηση των πιο πρόσφατων αγγελιών είτε στο σύνολο τους (όλες όσες έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες), είτε και ανά κατηγορίες.

5.Μπορούν να αποθηκεύουν την εκάστοτε αναζήτηση αγγελιών εργασίας που έχουν κάνει και να την ανασύρουν αργότερα ως αρχείο αποθηκευμένων αναζητήσεων.

6.Οι άνεργοι/αναζητούντες εργασία έχουν την δυνατότητα να εμφανίσουν/επεξεργαστούν ή και να διαγράψουν μία ή και το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν αναρτήσει.

7.Οι άνεργοι/αναζητούντες εργασία  έχουν την δυνατότητα να εμφανίσουν/επεξεργαστούν ή και να διαγράψουν μία ή και το σύνολο των συνοδευτικών επιστολών  που έχουν αναρτήσει.

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Άρης Πέτκος αναφέρθηκε στις δράσεις της Ένωσης την χρονιά που πέρασε ενώ έγινε και αναλυτική ενημέρωση για την κατάταξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε κατηγορίες Αστεριών.