Δώδεκα πινακίδες τοποθετήθηκαν στην περιοχή της Παναγίας.

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καλύτερη ενημέρωση και ευκολότερη περιήγηση των επισκεπτών στην περιοχή της Παναγίας, τοποθετήθηκαν, παρουσία του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Κυριάκου Σταυρίδη, δώδεκα πινακίδες σήμανσης, από τις οποίες οι δύο κατευθύνουν τους επισκέπτες προς το Κέντρο της πόλης και οι υπόλοιπες δέκα προς το Φρούριο.

 

Οι πινακίδες έχουν λατινικούς χαρακτήρες, κάτω από την Ελληνική περιγραφή, και αναγράφουν τις κατευθύνσεις «CITY CENTRE» και «FORTRESS».

 

(Δήμος Καβάλας)