Την δική του απάντηση δίνει ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, στον περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Λυμπεράκη σχετικά με τις φωτογραφίες που δείχνουν εικόνες εγκατάλειψης στο λιμάνι της Νέας Περάμου (δες ΕΔΩ).

 

Αναλυτικά όσα λέει ο ΟΛΚ:  

 

"Αναφορικά με την ανοιχτή επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Καβάλας, κυρίου Δημητρίου Λυμπεράκη, η οποία δημοσιεύθηκε από ειδησεογραφική - ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής μας, αναφέρουμε τα κάτωθι:

 

Στην επιστολή που απευθύνει σε εμάς ο κύριος Δημήτριος Λυμπεράκης, κάνει λόγο για εικόνες ντροπής στον λιμένα των Ελευθερών και περιγράφει μία κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.

 

Αισθανόμαστε την υποχρέωση από πλευράς μας να διευκρινίσουμε τα εξής:

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» είναι κοινωφελής ανώνυμη εταιρεία που έχει ως στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στις τέσσερις χερσαίες ζώνες λιμένων της αρμοδιότητάς της και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών.

 

Συνεπώς ουδεμία δυνατότητα παρέμβασης έχει σε οποιαδήποτε έκταση ή εγκατάσταση  βρίσκεται εκτός αυτών που της παραχωρήθηκαν με την από 15/01/2003 σύμβαση παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με νόμο.

 

Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι το τμήμα του κατασκευασμένου λιμένα που βρίσκεται μπροστά από την εγκατάσταση της πρώην «Softex» βρίσκεται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε παρέμβασή μας σε αυτό θα στερούνταν νομιμότητας.

 

Αρμόδιο σε κάθε περίπτωση για την τήρηση της ευταξίας και των νόμων και κανόνων γενικότερα είναι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

 

Αναφορικά με την καθαριότητα και τα απορρίμματα στους χώρους αρμοδιότητάς μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

 

Η πρώτη είναι τα απόβλητα που παράγονται από πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας και η δεύτερη τα απορρίμματα που καταλείπονται από τους επισκέπτες και τους περιοίκους της περιοχής.

 

Για την πρώτη κατηγορία έχει ανατεθεί με διαγωνιστική διαδικασία ήδη από το έτος 2017 σε ιδιωτικές εταιρείες η παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από  πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής των αποβλήτων πλοίων έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3122.3-2.1/7842/2017 (ΦΕΚ Β’ 383/2017) και με το εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΑΔΑ:ΩΦΥΔ4653ΠΩ-ΤΥΝ).

 

Στα πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω ο ανάδοχος προχώρησε στην τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων, όπως υποχρεούται, σε σημεία που υποδείχθηκαν από την «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.». Παράλληλα η εταιρεία μας ενημερώνει συνεχώς εγγράφως τόσο τους πλοιοκτήτες, όσο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο για τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

Συγκεκριμένα αποτελεί αποκλειστική εκ του νόμου υποχρέωση των ιδιοκτητών αλιευτικών και σκαφών αναψυχής να έρχονται σε επικοινωνία με τον ανάδοχο και να πληρώνουν το ανάλογο τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο.

 

Οι πλέον πρόσφατες έγγραφες σχετικές ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2.159/2020 έγγραφο μας, με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες για την αστυνόμευση των λιμενικών χώρων και το υπ’ αριθμό πρωτ. 2141/2022 έγγραφό μας με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία το σύνολο των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονταν κατά την χρονική εκείνη στιγμή.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από πλευράς μας μεριμνούμε, ακόμη και όταν δεν τηρούνται οι νόμιμες υποχρεώσεις από τους ιδιώτες, να απομακρύνονται τα αλιευτικά κατάλοιπα, ακόμη και με δικές μας δαπάνες, ακριβώς για λόγους τήρησης της τάξης και διασφάλισης της υγείας των χρηστών του λιμένα.

 

Για τη δεύτερη κατηγορία απορριμμάτων έχει και πάλι ανατεθεί από πλευράς μας σε ιδιωτική εταιρεία το άδειασμα των κάδων και η περισυλλογή των απορριμμάτων από υπαίθριους χώρους. Η σχετική σύμβαση προβλέπει αυτό να γίνεται τρεις φορές εβδομαδιαίως κατά τους μήνες Μάιο, έως και Νοέμβριο και δύο φορές από τον Δεκέμβριο, έως και τον Απρίλιο. Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου παρακολουθείται απαρέγκλιτα από τους αρμόδιους υπαλλήλους μας.

 

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς και τον κύριο Λυμπεράκη, ότι ο λιμένας των Ελευθερών τυγχάνει από την πρώτη στιγμή της προσοχής και μέριμνάς μας εξίσου με τους λοιπούς λιμένες της αρμοδιότητάς μας, υπάρχει δε σχεδιασμός, ο οποίος ήδη εκπονείται, για πραγματοποίηση έργων συντήρησης και ανάπλασής του, ώστε να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση και ο ρόλος της στο ευρύτερο λιμενικό σύστημα της βορείου Ελλάδος.

 

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν, για τις οποίες εκφράζουμε τη λύπη μας και για την αποκατάσταση των οποίων έχουμε ήδη μεριμνήσει στον βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, είναι πράγματι δυσάρεστες για όλους μας. Όμως αποτυπώνουν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό δείγμα της εν γένει κατάστασης του λιμένα. Είμαστε βέβαιοι μάλιστα ότι με την απολύτως αναγκαία συνεργασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας δε θα επαναληφθούν στο μέλλον.

 

Εκ της  Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.

 

(δελτίο Τύπου)