«Να αποσυρθεί η αναχρονιστική ΚΥΑ ιδρυματικής αντίληψης για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας», ζητούν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπαράταξης Πολιτών.

 

«Για τη δημοτική μας παράταξη είναι ξεκάθαρο πως το φυσικό περιβάλλον για να ζει και να μεγαλώνει ένα παιδί είναι η οικογένεια κι όχι ένα ίδρυμα ακόμα κι αν αυτό θέλουν να το ονομάζουν «σπίτι. Για εμάς δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» ιδρυματική ζωή» τονίζουν.

 

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

 

«Σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος από το Χαμόγελο του παιδιού που συζητήθηκε στη 12η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καβάλας θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

 

Για τη δημοτική μας παράταξη είναι ξεκάθαρο πως το φυσικό περιβάλλον για να ζει και να μεγαλώνει ένα παιδί είναι η οικογένεια κι όχι ένα ίδρυμα ακόμα κι αν αυτό θέλουν να το ονομάζουν «σπίτι».

 

Για εμάς δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» ιδρυματική ζωή. Είναι εκ των πραγμάτων κακοποιητική και τα ιδρύματα πρέπει να καταργηθούν. Αυτή η αντίληψη πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων, είτε είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά, είτε εκκλησιαστικά.

 

Σύμφωνα και με τα στοιχεία πολλών επιστημονικών μελετών η ιδρυματική ζωή χαρακτηρίζεται ως βλαπτική για την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.. Τα παιδιά των ιδρυμάτων στερούνται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και μειονεκτούν στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής.

 

Είναι γεγονός πως υπάρχουν ιδρύματα που λειτουργούν γνωρίζοντας τις συνέπειες της ιδρυματικής ζωής, τις οποίες προσπαθούν να αμβλύνουν. Υπάρχουν όμως και ιδρύματα που δεν έχουν επίγνωση ή αδιαφορούν για τις αρνητικές συνέπειές της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένας πρέπει να είναι ο στόχος: να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα και να τοποθετηθούν σε ένα ασφαλές και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον! Άλλωστε είναι δικαίωμά τους και οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.

 

Προφανώς μέχρι την οριστική κατάργηση των ιδρυμάτων η πολιτεία οφείλει να θεσμοθετήσει ένα ενιαίο πλαίσιο σύγχρονων προδιαγραφών για όλες ανεξαιρέτως τις δομές Παιδικής Προστασίας. Είτε πρόκειται για αυτές που ανήκουν σε ΝΠΔΔ (δημόσιες δομές), είτε και για τις ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, ιδιωτικές και εκκλησιαστικές δομές). Όλες οι δομές αυτές, απαιτείται να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων σύγχρονων προδιαγραφών και κανονισμού λειτουργίας με παιδοκεντρική αντίληψη και προώθηση της αποϊδρυματοποίησης.

 

Δυστυχώς σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη ΚΥΑ που έφερε η σημερινή κυβέρνηση δεν καλύπτει όσα αναφέρουμε παραπάνω αφού επικεντρώνεται κυρίως σε κτιριακές προδιαγραφές και αφορά μόνο προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας (ΜοΠΠ) αποκλειστικά για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αφήνοντας ανέγγιχτα τα υφιστάμενα ιδρύματα πάσης φύσεως (δημόσια, εκκλησιαστικά κ.λ.π.) που λειτουργούν ενίοτε σε απαράδεκτες συνθήκες.

 

Η Συμπαράταξη Πολιτών συμφώνησε επί της αρχής με το ψήφισμα του ΧτΠ και ζήτησε την προσθήκη των παρακάτω προτάσεων που τελικά δεν έγιναν αποδεκτές από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις.

 

«Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 40494/11-5-2022 που οι λανθασμένες προβλέψεις της διατηρούν, ενισχύουν και διαιωνίζουν τον ιδρυματικό χαρακτήρα των δομών παιδικής προστασίας χωρίς προβλέψεις ενίσχυσης για το μεταβατικό διάστημα.

 

Ζητάμε την προώθηση - ύστερα από ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς - ενός σύγχρονου ενιαίου πλαισίου προδιαγραφών και όρων ίδρυσης και λειτουργίας μικρών μονάδων παιδικής προστασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα που θα περιλαμβάνει:

 

1. Την υποστήριξη, με σαφείς κανόνες και χρηματοδότηση, του κοινωνικού έργου των ΝΠΙΔ που προστατεύουν παιδιά για το διάστημα της μετάβασής τους σε σύγχρονα μοντέλα παιδικής προστασίας.

 

2. Την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, ιδίως της επαγγελματικής αναδοχής για τα παιδιά με αναπηρία.

 

3. Την άμεση ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αποϊδρυματοποίηση με πρόβλεψη συγκεκριμένων μέτρων υλοποίησης σε προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

 

4. Τη σύσταση Οργανισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας για όλες τις νέες δομές μεταβατικού χαρακτήρα ή οικογενειακού τύπου, που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να δημιουργούνται, και την προσαρμογή των υφιστάμενων στα νέα δεδομένα.»

 

Τονίζουμε πως καμία ουσιαστική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στην παιδική προστασία χωρίς κατάργηση της ιδρυματικής φροντίδας, κλείσιμο των ιδρυμάτων και ενίσχυση-στήριξη ευάλωτων οικογενειών με παιδιά μέσω της υλοποίησης μιας Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης. Μέσω και των θεσμών της παιδοθεσίας και της αναδοχής που είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την ένταξη των παιδιών σε ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο θα διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον τους.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,

 

Άρης Βέρρος, Νίκος Μουρτασάγας, Σωτήρης Σωτηριάδης.

 

(δελτίο Τύπου)