Παραμένουν έξι τα δρομολόγια από Πρίνο για Καβάλα και το αντίστροφο. 

 

Από την Δευτέρα και τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 6/10 τα δρομολόγια θα είναι τα εξής: 

 

Από Πρίνο: 7:15, 11:00, 12:00, 13:30, 16:00, 17:15. 

 

Από Καβάλα: 9:15, 13:00, 14:00, 15:30, 18:00, 19:00. 

 

Από την Πέμπτη 8/10 τα δρομολόγια μειώνονται σε τέσσερα