Ένα μήνα λειτουργίας συμπλήρωσε το υποκατάστημα Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Το υποκατάστημα θα παραμείνει κλειστό το διάστημα από 16/8/21 έως και 20/08/21. Θα είναι κανονικά σε λειτουργία στις 23/8/21. 

 

Με δελτίο Τύπου ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει για τις κατηγορίες ενεργειών και τα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι: 

 

1. Το υποκατάστημα λειτουργεί εύρυθμα, με ωράριο 08.30πμ -16.30μμ καθημερινά.  Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δικαιούχων είναι από τις 09.00πμ έως τις 14.00μμ. 

 

2. Στο επιχειρησιακό σκέλος καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες αποκατάστασης της κανονικής ροής ελέγχων, με συστηματική προσπάθεια από το σύνολο των στελεχών. 

 

2.1 Όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ αναφέρουμε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ                                                          Σύνολα

 

αποστολή επιστολών ελλείψεων ελέγχων                                         60

 

αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων πιστοποίησης                          37

 

αποστολή επιστολών αποτελεσμάτων τροποποιήσεων ΦΟΑ               37

 

διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων                                                26

 

καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση                                       922.384,16 €

 

2.2.      Ειδικής μνείας χρήζει η δράση Επανεκκίνηση Εστίασης, όπου με αποκλειστική εργασία του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, έχουν ενταχθεί έως τώρα 416 επιχειρήσεις της περιφέρειας ΑΜ-Θ και έχουν καταβληθεί 2.297.263,8€ σε δικαιούχους. Η αξιολόγηση των υποβολών στη δράση συνεχίζεται εντατικά. 

 

2.3.      Στο Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων προχώρησαν πληρωμές επιχειρήσεων Θάσου –  Σαμοθράκης εντός Ιουλίου, συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 78.883,29 €. 

 

2.3  Στη δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19» :

 

-          προχωρούν εύρυθμα οι αξιολογήσεις και σύντομα θα υπάρξει νέα απόφαση εντάξεων – απορρίψεων

 

-          έχουν σταλεί προς πληρωμή δημόσιας χρηματοδότησης αιτήματα δικαιούχων 371.100€ συνολικά

 

-          δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η οποία θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της δράσης