περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 7ημερης αναστολής λειτουργίας, για

Πρόστιμο 2.000 ευρώ, σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερι

Ένα μήνα λειτουργίας συμπλήρωσε το υποκατάστημα Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη.