ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ  02-06-2015:  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΑ  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ  &  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ,  ΧΡΗΣΙΜΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ

 

Έλαβα  μέρος  στην  εν λόγω  συνεδρίαση  και  σκέφθηκα  να  παρουσιάσω  ορισμένα  στιγμιότυπα  που  δικαίωσαν  αλλά  και  πρόσθεσαν  πολλά  νέα  ερωτηματικά  στο  προηγούμενό  μας  σημείωμα:

Η  εν λόγω  συνεδρίαση   παρουσιάσθηκε  ότι  συγκλήθηκε  απλώς  για να  αποφασίσει  για  την  σηματοδότηση  των  αποφασισμένων  ήδη  κυκλοφοριακών  μέτρων  της  μελέτης   «βιοκλιματικής  αναβάθμισης  κλπ»  αλλά  φυσικά  επεκτάθηκε  στο  σύνολο  της  υπόθεσης  των  παρεμβάσεων  στην  οδό  Βενιζέλου.

Στη  συνεδρίαση  εμφανίσθηκε  και  η  Δήμαρχος  Καβάλας  κ.  Τσανάκα  που  με  έκπληξη  (?)  άκουσε  τους  παριστάμενους  Πρόεδρο  του  αστικού  ΚΤΕΛ,  Πρόεδρο  των  οδηγών  ΤΑΧΙ,  εκπροσώπους  της  Τροχαίας,  να  δηλώνουν  ότι  όχι  μόνον  διαφωνούν  με  την  ρύθμιση  (στένωση - μονοδρόμηση)  αλλά  και  ότι  δεν  ρωτήθηκαν  ποτέ  σε  κάποια  διαβούλευση.

Πάντως  η  κ.  Δήμαρχος  κατανόησε  ότι  μία  κεντρική  λεωφόρος  της  πόλης  καταλήγει  σε  στενοσόκακο  και  έδωσε  εντολή  στον  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Έργων  να  εξαντλήσει  κάθε  περιθώριο  δυνατότητας  τροποποίησης  της  μελέτης  στο  κυκλοφοριακό  μέρος  της,  με  συναίνεση  της  Διαχειριστικής  Αρχής  (Δ.Α.),  του  ΕΣΠΑ  με  μετάβαση  στην  Αθήνα. 

Στην  συζήτηση  που  ακολούθησε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  παρουσιάστηκε  ότι  η  ρύθμιση  αποτελεί  «πρόβλεψη»  της  μελέτης  Παρασκευόπουλου,  για  να  λάβει  άμεσα  την  απάντηση  ότι  η  εν λόγω  μελέτη  δεν    προέβλεπε  στένωση  της  Βενιζέλου.  Σε  ερώτησή  όλων  πως  είναι  δυνατόν  να  αναληφθεί  ο  κυκλοφοριακός  φόρτος  (εξόδου  από  το  κέντρο)  της  Βενιζέλου  από  τις  οδούς  Φιλίππου – Κομνηνών,  αντιτάχθηκε  ότι  αυτό  είναι  δυνατόν  αν  απαλειφθεί  η  στάθμευση  από  την  μία  πλευρά. Σκέφθηκα  να  ρωτήσω  αν  ποτέ  σκέφθηκε  να  αναρωτηθεί  (η  Τεχνική  Υπηρεσία)  για  το  που  θα  πάνε  όλα  αυτά  τα  σταθμευμένα  αυτοκίνητα  αλλά  σιωπηρά  αποφάνθηκα  «μάταιος  κόπος».

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  εκπρόσωποι  των συμπολιτών  μας  με  προβλήματα  όρασης  που  παρέστησαν  δήλωσαν  συναίνεση  στο  έργο.  Όμως  είμαστε  σίγουροι  ότι  αν  εξασφαλιστεί  ανεμπόδιστη  όδευση  ΑΜΕΑ  στα  σημερινά  πεζοδρόμια  με  μέτρα  που  κατ’ αρχήν  καταθέσαμε  στο  προηγούμενο  σημείωμά  μας,  δεν  θα  επιμείνουν  στη  καταστροφική  στένωση.

Έτσι  καταρχήν  υπάρχει    διατυπωμένη  πλέον  διαφωνία  την  σημερινής  Δημοτικής  Αρχής  με  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  του  έργου.  Υποθέσαμε  ότι  θα  επακολουθήσει  μία  μαχητική  διεκδίκηση. 

Ωστόσο  την  επομένη  ημέρα  διαβάσαμε  στον  τύπο  όχι  μόνον  ανακοίνωση  του  κ. Αντιδημάρχου  ότι  η  Δ.Α.  δεν  σηκώνει  κουβέντα  για  απένταξη,  ότι  το  συμπέρασμα    αυτό  ελήφθη  από  απλή  τηλεφωνική  επικοινωνία,  αλλά  και  στη  συνέχεια  ουσιαστική  συμφωνία  του    με  την  ρύθμιση,  γεγονός  που  αντικειμενικά  υποβαθμίζει  κάθε  έννοια  διεκδίκησης.

Για  εμάς  μαχητική  διεκδίκηση  (εφ’ όσον  πραγματικά  είσαι  βαθειά  πεισμένος  για  το  δίκαιο  του  αιτήματός  σου)  θα  σήμαινε:

1.Να  βάλεις  σαν  ένα  και  μοναδικό  στόχο  το  κυριότερο  αίτημα  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΕΝΩΣΗΣ.  Να επισημάνεις  ότι  αλλαγή  και  μάλιστα  μικρής  κλίμακας, αλλά  ζωτικής  ανάγκης,  σε  έργο  ΕΣΠΑ  είναι  δυνατή,  όπως  έχει  συμβεί  σε  πολλά  έργα  που  γνωρίζομε.  Να  κάνεις  μία  έρευνα  σε  άλλες  υπηρεσίες  που  έχουν  αντιμετωπίσει  παρόμοιες  καταστάσεις.  Ποιος  σου  είπε  να  κάνεις  λόγο  για  απένταξη  του  έργου  προκειμένου  να  γίνει  η  τροποποίηση?

2.Να  προσκομίσεις  φάκελο  του  αιτήματος  που  να  περιέχει  όλα  τα  επιχειρήματα  του  αιτήματός  σου  δηλαδή:

ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  ΤΗ  ΣΤΕΝΩΣΗ  (πράξη  υποχρεωτική).  Αν  μάλιστα  η  οδός  Βενιζέλου  θεωρηθεί  (και  είναι)  υποστηρικτική  του  Εθνικού  Δικτύου  (οδός  Ερυθρού  Σταυρού),  τότε  κυκλοφοριακή  ρύθμιση  μπορεί  να γίνει  μόνο  με  Υπουργική  Απόφαση.

- Έγγραφες  γνωμοδοτήσεις  των  φορέων  που  αντιτίθενται  (ΚΤΕΛ,  ΤΑΧΙ,  αυτοκινητιστές,  Τροχαία)  και  να  αναζητήσεις  και  άλλες.  Π.χ.  θα  είχε  μεγάλο  ενδιαφέρον  η  γνωμοδότηση  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  όπως  θα  αναφερθεί  και  παρακάτω.  Θα  μπορούσε  να  ζητηθεί  και  η  φυσική  παρουσία  εκπροσώπων  των  παραπάνω  στην  υποβολή  του  αιτήματος.  Σημειώνεται  ότι  βάσει  Κ.Ο.Κ.  η  συναίνεση  Τροχαίας – ΚΤΕΛ  είναι  υποχρεωτική  προκειμένου  να  γίνει  τροποποίηση  κυκλοφοριακής  ρύθμισης.

- Να  αναφέρεις  τους  λόγους  για  τους  οποίους  πιθανόν  στοιχειοθετούνται  προϋποθέσεις  ακόμη  και  ακύρωσης  του  έργου  λόγω:

Υφαρπαγής  ουσιαστικά  μίας  καταστροφικής  κυκλοφοριακής  ρύθμισης  μέσα  σε  μία  «Μελέτη  βιοκλιματικής  αναβάθμισης». 

Απουσίας  της  νομοθετικά  απαιτούμενης  διαβούλευσης.

Έχει  αναλυθεί  τι  προσφέρει  στην  βιοκλιματική  αναβάθμιση  η  στένωση (?) .

Έχει  αναλυθεί  τι  προσφέρει  στην  βιοκλιματική  αναβάθμιση  η  - κορυφαία  σε  συμβολισμό - παραχώρηση  μέρους  της  αυλής  του  σχολείου (!) για  parking  επί της  οδού  Βενιζέλου (?) .

Υπάρχει  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (ανεξάρτητα  αν  τυπικά  απαιτείται  για  το  είδος  του  έργου)  για  την  δραματική  υποβάθμιση  των  συνθηκών  ζωής  και  κυκλοφορίας  πεζών  (αλλά  και  οχημάτων)  στις  οδούς  Φιλίππου  και  Κομνηνών  από  την  διοχέτευση  σ’ αυτές  του  κυκλοφοριακού  φόρτου  της  Βενιζέλου(?) .

Έχει  κατατεθεί  Σχέδιο  και  Φάκελος  μέτρων  Ασφάλειας  και  Υγιεινής  για  το  έργο  (φάση κατασκευής – φάση λειτουργίας)?. Σ’ αυτά  πως  αντιμετωπίζεται  η  πιθανότητα  αντιμετώπισης  ατυχήματος όσον  αφορά  την άνετη  και  ταχεία  προσέλευση – αποχώρηση  πυροσβεστικής – ΕΚΑΒ – Αστυνομίας   κλπ?

Το  εύρος  του  οδοστρώματος  είναι  το  απαιτούμενο  από  τους  κανονισμούς  για οδούς  αυτής  της  κατηγορίας  με  ένα  ρεύμα  κυκλοφορίας(?).  Στην  συνεδρίαση  της  επιτροπής  - χωρίς  να  γίνει  απολύτως  κατανοητό – σαν  να  ψιθυρίσθηκε  ότι  είναι  μικρότερο  και  από  το  νόμιμο  και  ο  κ.  Αντιδήμαρχος  άρχισε  να  λέει  θα  το  κάνουμε  4  μ.  μπορεί  και  4.20  μ.  Αυτό  μήπως  είναι  τροποποίηση  μελέτης(?).

Σε  ποία  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  κυκλοφοριακού  (αλλά  και  Πολεοδομικού Σχεδιασμού  όσον  αφορά  τη  στένωση) εγκρίθηκε  η  εν  λόγω  ρύθμιση (?).

Αυτά  και  πιθανόν  άλλα  που  θα  μπορούσαμε  να  σκεφθούμε  αν  εζητείτο   η  συνεισφορά  μας  καθώς  και  κάθε  άλλου  πρόθυμου.

3. Να  καταθέσει  δια  χειρός  τον  φάκελο,  να  «χτυπήσει  το  χέρι  στο  τραπέζι»,  να  απειλήσει,  να  παρακαλέσει,  να  επικαλεσθεί  ευθύνες  και  αυτών  που  ενέκριναν  ένα  καταστροφικό  έργο,  «να  βάλει  τα  μέσα»,  και  να  χρησιμοποιήσει  τέλος  πάντων  κάθε  μέσον  που  περιλαμβάνεται  σε  μία  κατ’ ελάχιστον  μαχητική  διεκδίκηση. 

Έτσι  έχουμε  την  πεποίθηση  ότι  η  παρέμβαση  της  Δημάρχου  έγινε  απλώς  για  χειραγώγηση  των  αντιδράσεων. Όσο  για  τον  κ.  Αντιδήμαρχο  έχομε  την  εντύπωση  ότι  απλώς  … βαριόταν  να  καταθέσει  τον  απαιτούμενο  μόχθο  για  την  διεκδίκηση  (… που να τρέχεις τώρα). Ακόμη  κατατέθηκε ότι η Δ.Α.  δήλωσε  ότι  δεν υπάρχει  χρόνος   (προσοχή, όχι ότι δεν γίνεται).  Μα  και  η  καθυστέρηση  της  συνειδητοποίησης  της  αστοχίας  βαρύνει  τη  δημοτική  αρχή.  Όλα  αυτά  συνιστούν  μία  βαθύτατα  προσβλητική  συμπεριφορά  με  όλα  τα  χαρακτηριστικά  του  εμπαιγμού. Εκτός  των  άλλων  πληροφορηθήκαμε  και  τι  σημαίνει  για  τη  διοίκηση  Τσανάκα  η  έγκαιρη  και  μαχητική  διεκδίκηση  των  θεμάτων  της  πόλης.

 

Αξίζει  ακόμη  να  υπενθυμίσουμε  για  όσους  θυμήθηκαν  τη  συνολική  εφαρμογή  της  ανεφάρμοστης  μελέτης  Παρασκευόπουλου  ότι  οι  ίδιοι  ως  δημοτικές  αρχές  δεν  μπόρεσαν  να  εφαρμόσουν  με  αποτέλεσμα  από  αυτήν  να  έχουν  απομείνει  μόνον  τα  συντρίμμια  των  εισπρακτικών  μέτρων.

Βελτίωση  των  κυκλοφοριακών  συνθηκών  στη  πόλη  συνολικά  και  στο  κέντρο  της  μόνο  με  ρυθμίσεις,  χωρίς  έργα,  είναι  αδύνατη.  Ακόμη  και  αυτοί  που  θέλουν  το  κέντρο  (μόνο?)  να  ανασάνει,  με  εισπρακτικά  και  απαγορευτικά  μέτρα,  απλώς  σπρώχνουν  το  πρόβλημα  στις  γειτονικές του  κέντρου  περιοχές,  όπου  θυσιάζουν  τις  συνθήκες  ζωής  των  κατοίκων  τους.  μετατρέποντάς  τις  σε  κόλαση – μαύρο θάνατο,  προς  χάριν  ενός  κέντρου  πλαστικής  εμφάνισης - μπάρμπι.

 

Βελισσάρης  Παναγιώτης

Σύμβουλος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καβάλας,

με  την  Λαϊκή  Συσπείρωση