Το Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, Erasmus + KA2) που αφορούσαν κατά κύριο λόγο συμπράξεις σχολείων. Τα οφέλη των προγραμμάτων αυτών ήταν πολλά τόσο για τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου όσο και για την ευρύτερη κοινότητα.

 

Ακριβώς αυτή η «εξωστρέφεια» του σχολείου κατέδειξε και πρόσθετες ανάγκες: τη βελτιστοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ξένες γλώσσες, τη διαρκή επιμόρφωσή και ενημέρωσή τους για μεθόδους, πρακτικές, πολιτικές και συστήματα στο χώρο της εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με δράσεις που θα υπηρετούν και θα ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Με γνώμονα αυτές τις ανάγκες το ΓΕΛ Νέας Περάμου κατέθεσε προς έγκριση από το ΙΚΥ πριν από δύο περίπου χρόνια ένα σχέδιο Erasmus + ΚΑ1 , μία Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Το σχέδιο του σχολείου «Συνεχίζοντας το έργο για ένα σχολείο εκπαιδευτικής καινοτομίας και Eυρωπαϊκού πολιτισμού» εγκρίθηκε αλλά λόγω της πανδημίας υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή του.

 

Δύο χρόνια αργότερα και λίγο πριν την οριστική λήξη του προγράμματος, το ΓΕΛ Νέας Περάμου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν δύο από τις τρεις προγραμματισμένες κινητικότητες:

 

• η πρώτη κινητικότητα αφορά σε ένα δομημένο κύκλο μαθημάτων αγγλικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου και ενός υψηλού επιπέδου λεξιλογίου. Τα μαθήματα θα γίνουν τον Ιούλιο στη Μαδρίτη και θα τα παρακολουθήσει η κ. Γιαγμουρίδου Ευδοκία, φιλόλογος

 

• η δεύτερη κινητικότητα αφορά σε ένα κύκλος δομημένων μαθημάτων που αφορά τη μέθοδο CLIL και το πώς αυτή χρησιμοποιεί και ενσωματώνει τα εργαλεία ΤΠΕ. Η «μέθοδος διδασκαλίας» CLIL είναι μια προσέγγιση με διπλό εστιακό κέντρο η οποία επιδιώκει την ταυτόχρονη ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων και κατάκτηση περιεχομένου και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα διδακτικών στρατηγικών. Τα μαθήματα θα γίνουν τον Ιούλιο στη Μαδρίτη και θα τα παρακολουθήσει ο κ. Πηγαδάς Βασίλης, καθηγητής πληροφορικής.

 

Το σχολείο, για να διασφαλίσει την ποιοτική διαχείριση του σχεδίου, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πλάνο που αφορά σε όλες τις φάσεις του (προετοιμασία, υλοποίηση, αντίκτυπος και μακροπρόθεσμα οφέλη). 

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών έχει οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια και φροντίδα ώστε να υλοποιηθούν και οι δύο μετακινήσεις απρόσκοπτα. Λόγω της πανδημίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα αλλά και πρόσθετα (π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση για covid 19).

 

(δελτίο Τύπου)