Στις 2 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης εδώ διαβάζοντας τις οδηγίες και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 

Για τους-τις ανήλικους-ες μαθητές-τριες, την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας, που έχει καταχωριστεί ως κηδεμόνας στο myschool, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS.  Για τους-τις ενήλικες μαθητές-τριες, την αίτηση υποβάλλουν οι ίδιοι-ες (ως κηδεμόνες του εαυτού τους) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS.

 

Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑΛ έχουν, εκτός από τους απόφοιτους γυμνασίου και τους - τις ήδη φοιτούντες-ουσες σε Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και οι εξής:

 

Οι έχοντες απολυτήριο Γενικού Λυκείου ( εγγράφονται στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο τα επαγγελματικά μαθήματα, 23 ώρες εβδομαδιαίως).

 

Οι προαχθέντες της Α΄ Λυκείου (εγγράφονται στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα --- γενικής παιδείας και ειδικότητας— και αποκτούν απολυτήριο και πτυχίο).

 

Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο (εγγράφονται σε ανάλογη τάξη και αποκτούν απολυτήριο και πτυχίο).

 

Στη Σκάλα Καλλιράχης Θάσου λειτουργεί το παράρτημα του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Χρυσούπολης με τον τομέα:

Διοίκησης και Οικονομίας, με κατεύθυνση Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

 

2593091041 ΕΠΑ.Λ. Θάσου κ. Κουκουλή Αναστασία

2591022626 1ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης κ. Πετρούση Σωτήριο