Αναστολή λειτουργίας στο Γ1 τμήμα του Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου και στο 1ο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης των τμημάτων Β3 και Β Ο λόγω κορωνοϊού. 

 

Τα τμήματα που είναι κλειστά στο νομό Καβάλας: 

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β3 και Β Ο (μέχρι και 05/05/2021)

 

- ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ1 (μέχρι και 05/05/2021)

 

- ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ2 και Γ Οικονομίας (μέχρι και 30/04/2021)

 

- 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 και Γ Ανθρωπιστικών 2 (μέχρι και 30/04/2021)

 

- ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 28/04/2021)

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α2 και ΑΥ1 (μέχρι και 28/04/2021)

 

- ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας Β τάξης Λυκείου (μέχρι και 28/04/2021)

 

- ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ: Αναστολή λειτουργίας Β τάξης (μέχρι και 28/04/2021)

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 /Γ ΠΛ-Γ-Δ (μέχρι και 26/04/2021)

 

- ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β3 (μέχρι και 26/04/2021)

 

- 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Υγείας (μέχρι και 27/04/2021)

 

- 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Ηλεκτρολογίας (μέχρι και 26/04/2021)

 

- 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 και Γ Ανθρωπιστικών 2 (μέχρι και 26/04/2021)