Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή του δημάρχου Καβάλας Θόδωρου Μουριάδη και του αντιδημάρχου Καθαριότητας Κυριάκου Σταυρίδη κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ανταποδοτικά τέλη. 

 

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη: «ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου», στην προκειμένη περίπτωση η παράταξη «Συνεργασία για την Καβάλα».  

 

Η διαφωνία της διοίκησης του Δήμου Καβάλας είναι ως τον προς τρόπο υπολογισμού των τελών. 

 

Ωστόσο δίνετε η δυνατότητα προσφυγής στο άρθρο 152. 

 

Στον Δήμο Καβάλας φοβούνται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην εισπραξιμότητα και ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού.

 

Όπως λένε, αν δεν μαζευτούν τα χρήματα που πρέπει, αυτά θα μετατεθούν για την επόμενη χρονιά και υπάρχει ο «φόβος» να τα βρουν μπροστά τους.