Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, Αριστοτέλης Αναγνωστούδης εκπόνησε διπλωματική μελέτη βασισμένη στην στρατηγική ανάπτυξη της Θάσου ως τουριστικό προορισμό βασισμένη στις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει το νησί. 

 

«Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα τον προορισμό της Θάσου είναι διότι πέρα από το γεγονός πως κατάγομαι και ζω στο νησί, θεωρώ πως ο προορισμός αυτός έχει πολλές δυνατότητες και προοπτικές τουριστικά.

 

Θεώρησα πως με γνώμονα τα όσα διδάχθηκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορούσα να συνεισφέρω έστω σε ένα μικρό βαθμό, βάζοντας ένα μικρό λιαθαράκι στο ερευνητικό κομμάτι που αφορά τον τουρισμό του νησιού», λέει στο KavalaNews ο Αριστοτέλης Αναγνωστούδης

 

Η εν λόγω διπλωματική περιλαμβάνει, όπως αναφέρει, πέρα από το θεωρητικό της κομμάτι, μια πρωτογενή έρευνα στην οποία και συμμετείχαν περί τα 150 άτομα που εργάζονται στον τουρισμό της Θάσου. 

 

«Με την συμβολή των απαντήσεων που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο, αλλά και από προσωπική έρευνα, καταλήξαμε σε προτάσεις και στρατηγικές για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, οι οποίες και κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ενότητες.

 

Η πρώτη αφορά τη Βελτίωση των Τουριστικών Υποδομών και την Αξιοποίηση Τουριστικών Πόρων. Στη δεύτερη ενότητα ακολουθεί η Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού ενώ η τρίτη αφορά την Προβολή και το Μάρκετινγκ. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα σχετίζεται με Πρωτοβουλίες και Στρατηγικές Συνεργασίες που θα μπορούσαν να προωθηθούν», αναφέρει Αριστοτέλης Αναγνωστούδης. 

 

«Επίσης ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην συνεισφορά του επιβλέποντος καθηγητή μου Δρ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου, των τοπικών τουριστικών φορέων για τις πληροφορίες που μου παρείχαν καθώς και τους εργαζόμενους του τουρισμού οι οποίοι συμμετείχαν στην πρωτογενή μου έρευνα», συμπλήρωσε. 

 

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο Θάσου 

 

Επίσης την Πέμπτη (1/4)-2021 ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου Αριστοτέλης Αναγνωστούδης, παρουσίασε την Διπλωματική του Εργασία στον Δήμαρχο Θάσου, Λευτέρη Κυριακίδη

 

 «Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για την Διοίκηση του Δήμου Θάσου νέα παιδιά από τον τόπο μας να εκπονούν ερευνητικές εργασίες για τη Θάσο.  Στηρίζουμε τους νέους της Θάσου που με γνώση και διάθεση εργάζονται για τον τόπο τους», δήλωσε ο κ. Κυριακίδης.