Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2021 για. «Η απόφαση πρέπει να πρέπει να ακυρωθεί για τυπικούς λόγους», αναφέρεται.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης: 

 

«Ακυρώνουμε την αριθ. 476/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα «ακύρωσης της 428/2020 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας για τον καθαρισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2021», ενώ η απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση προϋπολογισμού και χωρίς να έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να προσφύγει μέσα σε ένα μήνα κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης στην Επιτροπή του άρθρου 152.