Με την απόφαση  475/29-12-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας εγκρίθηκε η απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που επλήγησαν ή και πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα αποτροπής της διασποράς της νόσου Covid-19. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, με τη χρήση των κωδικών TAXIS, στη σελίδα του Δήμου www.kavala.gov.gr (on-line υπηρεσίες) ή απευθείας στο σύνδεσμο https://dt.govapp.gr). 

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Καβάλας: 2513-500070 και 2513-500073.