Η τηλεκπαίδευση επιστρέφει στη ζωή των μαθητών γυμνασίων και Λυκείων την Δευτέρα 9/11 και ενημερώνει τόσο τα παιδιά όσο και τους μαθητές για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

 

Ο διευθυντής του γυμνασίου Λιμένα Θάσου , Χάρης Θεοχαρίδης αναφέρει: 

 

«Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, 

 

Από την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, αναστέλλεται η λειτουργία των Γυμνασίων της χώρας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού – covid 19, και ξεκινά υποχρεωτική για όλους τους μαθητές εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Η παρουσία των μαθητών στις παραδόσεις των μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα συμπληρώνεται απουσιολόγιο, που θα χρησιμοποιηθεί στο τέλος για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του κάθε μαθητή. Οι απουσίες θα προσμετρώνται ως αδικαιολόγητες, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αξιολογείται σχετικά.

 

Τα μαθήματα θα προχωρούν κανονικά σύμφωνα με εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που δόθηκε στους μαθητές, στο οποίο φαίνεται και η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης του κάθε μαθήματος.

 

Συνιστάται η σύνδεση με το δωμάτιο του καθηγητή 05 λεπτά νωρίτερα, για να γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον ήχο και την εικόνα. Μαθητής που δυσχεραίνει τη διαδικασία του μαθήματος, αποβάλλεται από την ψηφιακή τάξη και χρεώνεται με απουσία για κάθε ώρα διδασκαλίας.

 

Ο καθηγητής μπορεί να έχει υλικό στην e class στην ασύγχρονη, από όπου μπορείτε είτε να πάρετε τις σημειώσεις, είτε να πάρετε και να στείλετε ασκήσεις.

 

Γι αυτό όσοι μαθητές δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή να κάνουν οπωσδήποτε, γιατί έτσι θα διευκολύνεται και η επικοινωνία με τους κηδεμόνες και τους ίδιους μέσα από τα mails τους. Να ελέγχετε τακτικά τα mail σας. Εκεί θα μπαίνουν κάθε είδους ενημέρωση, από απουσίες μέχρι διαδικαστικά θέματα.

 

Όποιος γονέας επιθυμεί μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο του σχολείου στο 2593022196 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Απεστάλησαν πίνακες με:

 

1. το ωράριο του σχολείου τις μέρες της αναστολής λειτουργίας, και

 

2. τους υπερσυνδέσμους (links) των καθηγητών του σχολείου που θα διδάξουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα οι οποίοι βέβαια δεν αναρτώνται εδώ, σε δημόσιο χώρο... Ενημερωθείτε σχετικά»