Από 2.000€ έως 15.000€ θα είναι το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος παρουσιάζοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά του προγράμματος της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.

 

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενών της:

 

Επιχείρηση με αυτοαπασχολούμενους χωρίς καθόλου υπαλλήλους ή επιχειρήσεις με 1 υπάλληλο θα λάβουν 2.000€.

 

Επιχειρήσεις με 2 έως 5 εργαζόμενους θα λάβουν 3.500€.

 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες εκτιμάται ότι αποτελούν το 80% του συνόλου των επιχειρήσεων.

 

Επιχειρήσεις με 6 έως 15 εργαζόμενους θα λάβουν ενίσχυση 6.500€.

 

Επιχειρήσεις με 17 εώς 20 εργαζόμενους θα λάβουν 10.000€.

 

Επιχειρήσεις με 21 έως 49 εργαζόμενους θα λάβουν 15.000€.

 

Επιχειρήσεις με 50 ή περισσότερους εργαζόμενους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 

 

Στις 4 Νοεμβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Μαρτίου. Ο περιφερειάρχης υποστήριξε ότι από την ημέρα υποβολής της αίτησης, το ποσό θα καταβάλλεται εντός ενός μήνα.

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν στην «ΔΕΣΜΟΣ».

 

Για την περιοχή της Ξάνθης προβλέπεται προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 20%.

 

Τονίστηκε πάντως ότι βασική διαφορά του προγράμματος της ΑΜΘ είναι ότι περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό.

 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

 

1. οι επιχειρήσεις να έχουν διατηρήσει τον αριθμό των εργαζόμενων από την αρχή της πανδημίας έως τώρα

 

2. να καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

 

Οι συνολικοί πόροι του προγράμματος θα ανέλθουν στα 45 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο περιφερειάρχης είπε πως υπάρχει η δυνατότητα μέχρι και τον διπλασιασμό των κονδυλίων στα 90 εκ. ευρώ.

 

Ως προς τις κατηγορίες δραστηριότητας, ο περιφερειάρχης δήλωσε πως έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ.