Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αστυνομικοί θα διανείμουν ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακού περιεχομένου στους μικρούς μαθητές και στους γονείς τους.Τα σχολεία της Καβάλας όπου θα διανεμηθούν τα φυλλάδια από τους αστυνομικούς είναι τα εξής: 

2ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
10ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
11ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
15ο δημοτικό σχολείο Καβάλας