Ο Δήμος Καβάλας και η κινηματογραφική́ λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας, διοργανώνουν ένα διήμερο αφιέρωμα στον Λευτέρη Ξανθόπουλο που έφυγε πρόσφατα από́ την ζωή́. Ο πολυπράγμων Καβαλιώτης δημιουργός με την ξεχωριστή́ προσωπικότητα, έχει στο ενεργητικό́ του δεκάδες σπουδαία ντοκιμαντέρ με τα οποία ανίχνευσε και ανέδειξε αφανείς πτυχές της ανθρώπινης συνθήκης. Η βιβλιογραφία του μετρά́ πολλές ποιητικές συλλογές που έφεραν στην επιφάνεια το πηγαίο ταλέντο και την ευαισθησία του στον γραπτό́ λόγο. 

 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο θερινό́ κινηματογράφο «Ζέφυρος», στις 2 και 3 Αυγούστου 2020, με ώρα έναρξης 20.30. 

 

•Την Κυριακή́ 2 Αυγούστου, μετά τον χαιρετισμό́ του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, θα μιλήσουν για την λογοτεχνική́ του παρακαταθήκη, αλλά́ και για την προσωπική́ σχέση τους με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, οι: Γιώργος Κορδομενίδης/εκδότης του περιοδικού́ Εντευκτήριο, Διαμαντής Αξιώτης/συγγραφέας, Κώστας Χαρπαντίδης /συγγραφέας, Κώστας Καναβούρης/ποιητής, Κυριακός Συφιλτζόγλου/ποιητής και η Γεωργία Τριανταφυλλίδου/συγγραφέας. Θα προβληθούν αποσπάσματα από́ συνεντεύξεις και απαγγελίες του Λευτέρη Ξανθόπουλου. 

 

•Την Δευτέρα 3 Αυγούστου στον θερινό́ κινηματογράφο «Ζέφυρο», θα προβληθεί́ η εμβληματική́ ταινία «Καλή́ πατρίδα σύντροφε». Θα προλογίσει η συγγραφέας και δημοσιογράφος της «Εφημερίδας των Συντακτών», Κυριακή́ Μπεϊόγλου και θα μιλήσει ο Προέδρος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού́ Μήκους Δράμας, Γιώργος Δεμιρτζής. Για το κινηματογραφικό́ του έργο θα μιλήσει η φιλόλογος - μέλος της κινηματογραφικής λέσχης, Γεωργία Βιολιτζή́. 

 

«Συνεχώς ανακαλύπτω ότι μοναδική́ πατρίδα μου είναι η παιδική́ μου ηλικία. Η Καβάλα. Από́ εκεί́ έρχονται όλα, όπως και αυτά́ που βρισκω μπροστά́ μου, αλλά́ και αυτά́ που πρόκειται να έρθουν…» 

Λευτέρης Ξανθόπουλος