Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας δυναμικότητας περίπου 400 κλινών διαδραματίζει στην πράξη ευρύτερο ρόλο από τον τυπικό χαρακτήρα του, εξυπηρετώντας καθημερινά ασθενείς από όλη την Περιφερειακή Ενότητα που περιλαμβάνει 3 ηπειρωτικούς δήμους και 1 νησιωτικό (Θάσος), αλλά και από τις ΠΕ Ξάνθης, Δράμας, Σερρών. 

 

Εν μέσω πανδημίας, εξαιτίας των χρόνιων και μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, των απαρχαιωμένων ή της απουσίας τεχνικών μέσων, τα ήδη υπαρκτά μεγάλα προβλήματα, όπως η σοβαρή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των τακτικών περιστατικών με την αναμονή στα ραντεβού να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις αρκετούς μήνες, διογκώθηκαν. Το ίδιο ισχύει και με τις αναβολές των προγραμματισμένων χειρουργείων. 

 

Σοβαρή παράμετρος αποτελεί η υποβάθμιση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με αποτέλεσμα να αυξάνεται το έργο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα 16-17 εργαστηριακών ελέγχων για COVID – 19 ημερησίως, αριθμός που μέχρι σήμερα δε ξεπεράστηκε, ωστόσο είναι ανεπαρκής για τα επίπεδα ετοιμότητας που απαιτούνται μπροστά σε ενδεχόμενο νέου κύματος της πανδημίας. Σχετικά με την λειτουργία των κλινών ΜΕΘ σήμερα λειτουργούν 13 ενώ δεν υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω ανάπτυξή τους. Κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας αυξήθηκαν οι κλίνες από 6 σε 13, με το υπάρχον όμως προσωπικό, χωρίς νέες προσλήψεις και με την απαιτούμενη εκπαίδευση. Αντικειμενικά η ετοιμότητα μπροστά σε ενδεχόμενο νέας όξυνσης υπονομεύεται. Οι όποιες προσλήψεις σε νοσηλευτικό κυρίως προσωπικό (23) τους προηγούμενους μήνες αφορά συμβασιούχους (διετείς συμβάσεις) και δεν καλύπτουν τα κενά από τον ανεπαρκέστατο Οργανισμό που είναι σε ισχύ. Πολύ περισσότερο δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες ενός νοσοκομείου που καλείται να καλύψει τις ανάγκες της περιφέρειας. Να σημειωθεί ότι συνολικά περίπου το 20% του νοσηλευτικού προσωπικού δουλεύει με συμβάσεις ΙΔΟΧ.

 

 Άλλωστε όλα τα τελευταία χρόνια οι ελλείψεις σε προσωπικό έχουν οδηγήσει  σε οριακή λειτουργία των κλινικών, των χειρουργείων και των ιατρείων. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στα ΤΕΠ υπηρετούν μόλις 4 γιατροί, ακριβώς όσοι απαιτούνται για να μην καταρρεύσει η λειτουργία των Επειγόντων. Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε απροσδόκητο γεγονός θα οδηγήσει σε αδυναμία 24ωρης λειτουργίας ή σε «μπαλώματα». 

 

Αντίστοιχα λειτουργούν οριακά οι περισσότερες κλινικές λόγω των ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό. Τεράστιο είναι το πρόβλημα με τις ελλείψεις σε τραυματιοφορείς. Απαιτούνται τουλάχιστον 60 και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 4 μόνιμοι και 9 συμβασιούχοι στα ΤΕΠ, 4 μόνιμοι και 3 συμβασιούχοι στα χειρουργεία. Αυτό σημαίνει 2 τραυματιοφορείς σε κάθε βάρδια που δεν μπορούν να καλύψουν το απαιτούμενο έργο για ένα νοσοκομείο 25.000 τ.μ. , ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις ανάγκες αυτοπροστασίας (χρόνος προετοιμασίας κλπ) σε περίπτωση διαχείρισης ύποπτου περιστατικού COVID-19. Οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς επιβαρύνουν αντικειμενικά το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιτελούν και το έργο αυτό, αποσπώμενοι από τα καθήκοντα τους, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι πλέον δεν υπάρχουν και βοηθοί θαλάμων.

 

Το Νοέμβριο λήγουν οι 24μηνες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχεδιασμός για μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού. Στις προθέσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου φαίνεται ότι είναι να προκηρυχτεί διαγωνισμός για ιδιώτη εργολάβο σύμφωνα και με τις γενικότερες επιδιώξεις του υπουργείου. Ο κίνδυνος να πεταχτούν οι εργαζόμενοι στο δρόμο είναι ορατός. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για προσωπικό που δουλεύει στο ΓΝΚ πολλά χρόνια, πρωτύτερα σε εργολάβο, τώρα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΚΚΕ ότι οι συμβάσεις με εργοδότη το ίδιο το Νοσοκομείο δε λύνει το πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας, ότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος των εργολαβιών και της εργασιακής περιπλάνησης και ανασφάλειας. Πολύ περισσότερο που υπάρχει ο κίνδυνος το ΓΝΚ να μπει σε περιπέτειες όσον αφορά την καθαριότητα εφόσον ο διαγωνισμός που θα γίνει θα είναι διεθνής και επομένως χρονοβόρος.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει για:

Να καλυφθούν όλα τα κενά σε προσωπικό με διορισμούς μόνιμων υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία του ΓΝΚ ακόμα και σε συνθήκες όξυνσης της πανδημίας;
Να εξαλειφθεί η πολύμηνη αναμονή για ιατρεία και χειρουργεία, κάτι που σπρώχνει τους ασθενείς στην πανάκριβη ιδιωτική υγεία;
Την κάλυψη των θέσεων τραυματιοφορέων με μόνιμο προσωπικό;
Την αύξηση κλινών ΜΕΘ, αλλά και τη λειτουργία ΜΑΦ που σήμερα δεν υφίστανται, σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τα όσα προβλέπει ο ΠΟΥ (15% των κλινών σε κλίνες ΜΕΘ και αντίστοιχα το 20% των κλινών σε ΜΑΦ);
Την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στην καθαριότητα με μόνιμους διορισμούς, με τη μετατροπή των συμβάσεων των νυν εργαζομένων σε αορίστου χρόνου;

 

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας