Εγκαταστάθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην παραλία της Ραψάνης ο γερανός και τα πλοιάρια για την αποκατάσταση βάθρου στο οποίο εδράζεται ο ανατολικός φωτοσημαντήρας (φάρος) στον τεχνικό ύφαλο-κυματοθραύστη τής ακτής. 

 

 

Θυμίζουμε ότι για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του δήμου Καβάλας και του αναδόχου, πέρυσι στις 22 Αυγούστου 2019. 

 

 

Όπως είναι γνωστό, μετά από έντονη θαλασσοταραχή στην ευρύτερη περιοχή, τον Δεκέμβριο του 2017, λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων φαινομένων, έγινε μετακίνηση ογκόλιθων θωράκισης και ανατράπηκε το βάθρο, στο οποίο ήταν τοποθετημένος ο φάρος. 

 

 

Η εργολαβία αυτή, έχει ως στόχο, την ακόμη καλύτερη κατασκευή της υποδομής, στην οποία θα στηριχθεί ο πιο πάνω φωτοσημαντήρας, για να μπορεί να αντέχει και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 202.633 ευρώ και στόχος ήταν να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο έχει ήδη περάσει ένας περίπου χρόνος από τότε, και το έργο ξεκινά μόλις σήμερα.