ανάδοχος

Εγκαταστάθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην παραλία της Ραψάνης ο γερανός και τα πλοιάρια για την αποκατάσταση βάθρου στο οποίο εδράζεται ο ανατολικός φωτοσημαντήρας (φάρος) στον τεχνικό ύφαλο-κυματοθραύστη τής ακτής.