Εκδήλωση με θέμα "Χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020" διοργανώνει την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Γαλαξίας η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας & Έρευνας ΑΜΘ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Περισσότερες πληροφορίες – αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr

Τηλ. επικοινωνίας 2510-222212 κα. Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα. Ο. Καζιάνη (εσωτ. 2)