Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας και οι συστεγαζόμενες εντός του Διοικητηρίου θα δέχονται -εκτός εκτάκτων ή επειγουσών περιπτώσεων -τους πολίτες που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υπόθεσή τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνεται μετά από προηγηθείσα συνεννόηση στα τηλέφωνα που έχει διαθέσει για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία. Οι πολίτες θα πρέπει να σέβονται τα μέτρα ατομικής υγιεινής εντός των χώρων των υπηρεσιών στις οποίες προσέρχονται και να καλύπτουν το πρόσωπο με απλή μάσκα.

 

Με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την μείωση της γραφειοκρατίας, ενθαρρύνεται η διεκπεραίωση των υποθέσεων -όπου είναι εφικτό- χωρίς την αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών όταν η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το κοινό μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω διαδικτύου, τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομικά κ.λπ.).