Από τις 04/05/2020 εφαρμόζεται το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν αναγκαστικά την προηγούμενη περίοδο. Η αποκλιμάκωση και η επαναλειτουργία των Περιφερειακών ιατρείων (Π.Ι.) επιβάλλει τη συνεχή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων προφύλαξης για τον COVID-19. 

 

 

Σε αναμονή των οριστικών αποτελεσμάτων και μέχρι την πλήρη στελέχωση των Π.Ι. με αγροτικούς γιατρούς, η λειτουργία τους θα γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες , που θα αναρτώνται στην είσοδο κάθε Π.Ι.

 

 

_ Η προσέλευση πολιτών ή ασθενών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά). Τα ραντεβού θα κλείνονται στο τηλέφωνο 2593350000 του Κ.Υ. Πρίνου.

_ Η παρουσία συνοδών απαγορεύεται (εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων που χρειάζονται υποστηρικτική συνοδεία).

_ Με δεδομένο τον περιορισμένο χώρο αναμονής στα Π.Ι. και της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας (1,5-2 m ανά πολίτη ή ασθενή), θα μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του χώρου του Π.Ι. ένα-δύο άτομα.

_ Επιβάλλεται η συνεχής επαγρύπνηση των επαγγελματιών υγείας με μέσα ατομικής προστασίας και η υποχρέωση εκ μέρους των ασθενών ή πολιτών για χρήση μάσκας (υφασμάτινης ή άλλης) και γαντιών , τα οποία φέρουν οι ίδιοι.

_ Διατήρηση της εξ αποστάσεως διαχείρισης χρονίων νοσημάτων όπου είναι εφικτό και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

_ Διατήρηση της άυλης συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.

_ Περιστατικά ως ύποπτα για COVID-19 παραπέμπονται άμεσα στο Κ.Υ. ή στο Νοσοκομείο ή σε κατ"οίκον παρακολούθηση αναλόγως της βαρύτητας των συμπτωμάτων.

_ Σε ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους στο Κ.Υ.ΠΡΙΝΟΥ θα εξακολουθήσει να τηρείται η διαδικασία ΔΙΑΛΟΓΗΣ σε πιθανά ή όχι κρούσματα COVID-19 , πριν διαπιστωθεί η ανάγκη εισόδου εντός του χώρου του Κ.Υ.

 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΙΣΩ.