Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου πρέπει να καταθέσουν τα χαρτιά τους όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) ως Συνοριακών Φυλακών. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες καθορίζεται σε τετρακόσιους (400).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες

 (άνδρες και γυναίκες), που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις οποίες υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, όπου λειτουργούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (άρθρο 3 ν. 2622/1998, ΦΕΚ 138/Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη.