Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Ελευθεριάδου και συνυπέγραψαν 7 βουλευτές, σχετικά με τις μηδενικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις αστυνομικών στην ΠΕ Καβάλας, έδωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτης, Ελευθέριος Οικονόμου. Σ’ αυτήν, δεν απαντώνται τα κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν από τη βουλευτή και τους συναδέλφους της, παρά γίνονται γενικευμένες αναφορές σε πιθανές μελλοντικές λύσεις. 

 

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην απάντηση, οι τακτικές μεταθέσεις κάλυψαν όλα τα κενά. Πάντως, η άποψη της Ένωσης Αστυνομικών Νομού Καβάλας είναι διαφορετική, καθώς, όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση διαμαρτυρίας τους προς το αρμόδιο Υπουργείο, τα κενά είναι τεράστια. Σε ό,τι αφορά δε, την κάλυψη αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών στον Έβρο, η ηγεσία του Υπουργείου προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση τους με ειδικούς φρουρούς!

 

Τέλος, σχετικά με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις τ.ε., ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι καλύπτουν «τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσής τους, πάντοτε με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος». 

 

Τα ερωτήματα που κατατέθηκαν προς την ηγεσία του Υπουργείου παραμένουν ενεργά, καθώς οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν είναι συγκεκριμένες και κρίνονται ως ανεπαρκείς. 

 

Η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 27-09-2019 με αριθμό 973 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Α. ΓΚΑΡΑ, Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ, Ε. ΑΒΡΑΜΑΚΗ και Ρ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

 

Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, επισημαίνεται ότι, πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους, λοιπών τοποθετήσεων - μετακινήσεων αστυνομικού προσωπικού, προκηρύχθηκε, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του ιδίου έτους, ικανός αριθμός θέσεων προσωπικού διαφόρων βαθμών, οι οποίες καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, ειδικά δε για αυτήν της Καβάλας, στο σύνολό τους.

 

Περαιτέρω, καθίσταται γνωστό ότι, στο πλαίσιο της κάλυψης εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών Αστυνόμευσης των Αεροδρομίων της χώρας και των αστυνομικών Υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά την τουριστική περίοδο τρέχοντος έτους, ο Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης και τα Αστυνομικά Τμήματα Θάσου και Αερολιμένα Καβάλας ενισχύθηκαν με σημαντικό αριθμό προσωπικού.

 

Επιπλέον, για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας ενισχύονται, με αξιόλογο αριθμό αστυνομικών - Ειδικών Φρουρών, με δαπάνες καλυπτόμενες από συγχρηματοδοτούμενη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020.

 

 

Επισημαίνεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και στους Διευθυντές των προαναφερόμενων Διευθύνσεων, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α ́, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Τέλος, στο πλαίσιο του νέου δόγματος ασφάλειας, όπως αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογραμμίζεται ότι, η προκήρυξη θέσεων κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις τ.ε., πραγματοποιήθηκε με στόχο, αφενός μεν τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των αστυνομικών, αφετέρου δε την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσής τους, πάντοτε με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ