Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στη 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

 

 

 1. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό των «Υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας», των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικών α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ».
 3. Έγκριση  Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών.
 4. Τροποποίηση της υπ'αριθμό  84/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλοΣυντηρήσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας 2019»
 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 6. Περί διαγραφής δημοτικού τέλους Λαϊκής Αγοράς Καβάλας.
 7. Περί διαγραφής δημοτικού τέλους Λαϊκής Αγοράς Καβάλας.
 8. Έγκριση μετάβασης στοViana do Castello της Πορτογαλίας, στα πλαίσια του έργου CHERISH α) για την συντονίστρια του έργου και μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, κα Χατζηβαρύτη Ιώ, β) για την κα Έλενα Σαμουρκασίδου, Χωροτάκτης - Πολεοδόμος εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας ως εμπλεκόμενη (stakeholder) με το έργο και γ) για το κ. Κωνσταντίνο Σιμιτσή, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη ΑΜΘ  ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας  και εμπλεκόμενο (stakeholder)  στο έργο, στις 22-26 Οκτωβρίου 2019.
 9. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου παραβρέθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
 10. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ΕΤΑΔ και την Τράπεζα Πειραιώς για υποθέσεις του Δήμου, στις 02-07 Οκτωβρίου 2019.
 11. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου παραβρέθηκε στην 12η έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ στις 9 Οκτωβρίου 2019.
 12. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ και ενημερώθηκε για τη λειτουργίας της επιχείρησης μέσω νέων τεχνολογιών, στις 14 Οκτωβρίου 2019.
 13. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί στην συνέχιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 16 Οκτωβρίου 2019.
 14. Έγκριση   μετάβασης  του Δημάρχου  στην Αθήνα, α) για συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΕΒΑ» και β) για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών για υποθέσεις του Δήμου, από  17 έως 21 Οκτωβρίου 2019.