οικονομική επιτροπή δήμου Καβάλας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 14.00, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας 

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εν λόγω δράσης, μετά την πρόσφατη απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας για άνοιγμα των χερσαίων συνόρων από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος η οικονομική επιτροπή του δήμου Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συνεδριάζει με τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 9:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καβάλας Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 12:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 8:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας η οικονομική επιτροπή του Δήμου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στη 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στις 11:00 στο Δημαρχείο, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καβάλας με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη.