Στις Βρυξέλλες ως συντονιστής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με διπλωματικό καθεστώς αποσπάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Θάσιος εκπαιδευτικός και ιστορικός Θανάσης Διαλεκτόπουλος.

 

 

Η περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου όπου τοποθετήθηκε περιλαμβάνει εννιά Δυτικοευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Μονακό, Ισπανία, Πορτογαλία. 

 

Ο ίδιος αναφέρει σχετικά… «Οι ευθύνες που δημιουργεί η θέση είναι πολλές καθώς στην αρμοδιότητα του Γραφείου εμπίπτει ένας μαθητικός πληθυσμός 4.680 ατόμων και απασχολείται πολυπληθές διδακτικό προσωπικό. 

 

 

Στη θέση αυτή έχω βρεθεί να υπηρετώ και στο παρελθόν, την περίοδο 2005-2008. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, 14 χρόνια πριν. Το γραφείο ωστόσο παραμένει το ίδιο, το στελεχώνουν όμως διαφορετικοί συνεργάτες. Κάθομαι και πάλι στον ίδιο καναπέ όπου φαίνεται το... τότε και το τώρα».