Μία μόλις θέση αντιστοιχεί στην Καβάλα στην προκήρυξη 6Κ/2019 που το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο. Πρόκειται για μια μόνιμη θέση εργασίας στο Τελωνείο Καβάλας (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων). 

 

Αντίστοιχες θέσεις προβλέπονται σε όλους τους νομούς της βορειοανατολικής Ελλάδας, από Σέρρες μέχρι Έβρο, ωστόσο εκείνες έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας ως προϋπόθεση επιλογής. 

 

Ζητούμενα προσόντα

 

Για τη θέση ΔΕ Τελωνειακών στην Καβάλα τα απαραίτητα προσόντα είναι: 

1. Τίτλος σπουδών 

ή Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) 

ή Πτυχίο Β ́ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή Πτυχίο Α ́ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 

ή Απολυτήριο Λυκείου 

 

2. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και πτυχιούχοι ΑΕΙ, εφόσον κάνουν χρήση του απολυτηρίου Λυκείου.

 

Η προκήρυξη που θα δημοσιευθεί, μετά την εκτύπωσή της σε ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, θα εμπεριέχει και την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά -σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής- θα αποσταλούν μόνο όταν ζητηθούν από το ΑΣΕΠ. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, όταν αυτή ανακοινωθεί.