Εκτάκτως συνεδριάζει στις 14 του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 11:00 το δημοτικό συμβούλιο Νέστου. Τα θέματα του θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

1.        Έγκριση 8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019 

2.        Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

3.        Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Λεκάνης «ΟΙ ΡΙΖΕΣ»

4.        Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεχροκάμπου

5.        Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

6.        Έγκριση της με αριθ. 43/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση πίνακα μοριοδότησης για την εγγραφή παιδιών στα Τμήματα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.» στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

7.        Έγκριση της αριθ. 40/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

8.        Έγκριση της αριθ. 47/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

9.        Έγκριση για έκδοση άδειας πλανόδιου παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς κ. Τσαρδακλή Αντώνιο του Δημοσθένη 

 

 

Η Πρόεδρος 

του Δημ. Συμβουλίου

 

 

         ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ