δημοτικό συμβούλιο Νέστου

Εκτάκτως συνεδριάζει στις 14 του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 11:00 το δημοτικό συμβούλιο Νέστου. Τα θέματα του θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 14:00 στο δημοτικό κατάστημα του  Δήμου Νέστου το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 25 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο Νέστου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Νέστου