Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 25 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο Νέστου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Νέστου

σύμφωνα με την ηεμρήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

Έγκριση 7ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Έγκριση εκλογής υδρονομέων άρδευσης
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Ανακύκλωση)
Έγκριση ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου του ΟΛΚ στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής
Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Νέστου 2014-2019
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων για τα έτη 2016-2018
Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και εκπροσώπου του Δήμου στο «Εθνικό διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας» στη Μήλο
Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαρκαδιάς
Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016
Έγκριση Χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας για το έργο: “Εσωτερικές Διαμορφώσεις στο κτίριο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέστου”
Εξέταση αίτησης του Σταύρου Ανδρεάδη για παραχώρηση τεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012
Εξέταση αίτησης του Γεωργίου Ελεήμων για παραχώρηση τεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012
Εξέταση αίτησης της Ευθυμίας Ζησίμου για εξαγορά κατεχόμενου τεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4061/2012
Εξέταση παραχώρησης κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Πηγών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4061/2012