Από την ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το τμήμα της Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές στις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας και των συστεγαζόμενων υπηρεσιών.