γράφει ο

Τάσος Αποστολίδης

 

Έφοδο σε γραφείο υποψηφίου βουλευτή του νομού Καβάλας πραγματοποίησε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας μικτό κλιμάκιο ελεγκτών που ερευνούσε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας. 

 

Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στην περιοχή μιας και το γραφείο ενός πολιτικού δεν έχει την «συμβατική έννοια» μιας επιχείρησης. 

 

Η είδηση κυκλοφόρησε αστραπιαία εντός του κόμματος του υποψηφίου και γρήγορα άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Οι υποψίες του υποψηφίου βουλευτή στράφηκαν από την αρχή σε συνυποψήφιο από τον ίδιο χώρο αν και προς τα έξω ο ελεγχθείς πολιτικός αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για δίωξη από το αντίπαλο κόμμα.

 

Έως και 45.000€ η "καμπάνα"

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχετικό ρεπορτάζ, στο γραφείο του υποψηφίου εντοπίστηκαν να εργάζονται συνολικά 4 άτομα. Σε περίπτωση που κινηθεί κανονικά η διαδικασία των προβλεπόμενων κυρώσεων θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ για τον κάθε ένα εργαζόμενο ή συνολικά 42.000€ ενώ επιπλέον θα πρέπει να πληρώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών για τους 4 εργαζόμενους. Ο εργοδότης μπορεί να πληρώσει μειωμένο πρόστιμο αν προχωρήσει σε άμεση πρόσληψη των ατόμων (δείτε αναλυτικά παρακάτω). 

 

Ο υποψήφιος πάντως ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για εθελοντές που στηρίζουν την προσπάθειά του κατά την προεκλογική περίοδο… Με τη διαφορά όμως ότι η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές δεν έχει ακόμη αρχίσει

 

Ασχέτως, όμως, αν πρόκειται για εθελοντές ή αμοιβόμενους αλλά ανασφάλιστους εργαζόμενους, ο υποψήφιος βουλευτής κάνει ήδη πολλά έξοδα για την προεκλογική του εκστρατεία… Κάποιοι -στο κόμμα του- τρίβουν ήδη τα χέρια τους… 

 

Τι προβλέπει η νομοθεσία: 

Σύμφωνα με το Νόμο 4554/2018 για την αδήλωτη εργασία, ο ελεγκτής που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων

 

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη μέσα στην τριετία που ακολουθεί, επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση ή κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση. 

 

Σε κάθε παράβαση τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε 3 μήνες και με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα καταλογίζονται, άνευ ετέρου και αναδρομικά από την ημερομηνία του ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται ο νέος, αυξημένος πλέον, κατώτατος μισθός. 

 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα έκπτωσης στο πρόστιμο εάν προβεί στην πρόσληψη των εργαζομένων που εντοπίστηκαν να εργάζονται αδήλωτοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

 

Το πρόστιμο μειώνεται από 10.500 σε 7.000€ αν τους προσλάβει με τρίμηνη τουλάχιστον σύμβαση ή στο ποσό των 5.000€ αν τους προσλάβει με εξάμηνη σύμβαση ή στις 3.000€ εάν τους προσλάβει με ετήσια σύμβαση.